تبلیغات
هادی - خشم و پرخاشگری

هادی

دوشنبه 23 آذر 1388

خشم و پرخاشگری

نویسنده: کیوان شیریان   

سلام دوستان . باعرض تسلیت به مناسبت حتک حرمت به تمثال امام خمینی (ر). امروز می خواهم در باره یکی از ویژگی های انسان (خشم و پرخاشگری) برایتان مطب بنوسیم .

برای پی بردن به علت رفتار آدمی باید انگیزها، هیجان ها ، ادراکات وسیستم شناختی او مورد مطالعه قرارگیرد. انگییره ها انسان شامل انگیزه های زیستی(انگیزه گرسنگی- تشنگی جنسی اجتناب از درد- مادری)، انگیزهای اجتماعی(انگیزه پیشرفت- پیوند جویی- قدرت طلبی- پرخاشگری)، انگیزهای دانستن واثربخش بودن(انگیزه کاوش و جستجو- اثربخش بودن ومفید بودن - خودشکوفایی)،  می باشد. هیجان ها شامل( هیجان شادی- غم- ترس- تعجب - رغبت- شگفتی - مجذوب شدن-کمرویی وخجالت زده ) است. در مورد ادراکات نیز باید به حواس پنچ گانه انسان اشاره کرد ، که کلیه محرک های وارده به انسان را شامل می شود. سیستم شناختی انسان نیز شامل تعبیر وتفسیر، تفکر، استنتاج، قضاوت ، تخیلل و مواردی این چنین می باشد.

انگیزه ها، هیجانات و ادراکات بین انسان وحیوان ازنظر شکلی مشترک بوده، ولی از نظر محتوایی متفاوت می باشد. علت تفاوت هم به ساختار مغز انسان و حیوان بر می گردد. ساختار مغز در هردو رده شامل مغز پائینی(بصل النخاع- مخچه و پایه مغز ) ُ، مغز میانی شامل(دستگاه کناری وقسمت های مربوطه وپل مغزی)، و مغز بالایی( کرتکس مغز یا همان سلولهای خاکستری) می باشد.

قسمت های مغز در انسان و حیوان متفاوت بوده و برخی گسترده تر و برخی محدود تر می باشد. این تفاوت در هرس سه قسمت مغز مشهود است. به عنوان مثال مخچه درحیوانات پیشرفته تر از انسان است وعلت رفتارهای پیچیده و ظریف حیوانات  همین است. یا قسمت کرتکس مغز حیوانات رشد نایافته تر از انسان است و کرتکس مغز انسان بسیار متکامل تربوده است . درهمین قسمت کرتکس مغز، در حیوانات قسمت های مربوط به حواس پنچگانه بسیار وسیع بوده ولی در انسان درمقایسه با حیوانات بسیارکم است، و علت توانمند تر بودن حواس شنوایی،بینایی ،بویایی وچشایی حیوانات همین است.

مغز میانی یا دستگاه کناری مرکز کنترل احساسات،عواطف،هیجانها وغرائز می باشد.یکی از هیجانات مشترک بین انسان وحیوان خشم است. حیوانات درهنگام تهدید و مقابله با دشمن، هنگام شکار وتهیه غذا  یا برای انتخاب جفت دچار خشم می شوند. درغیر این صورت حیوانات بندرت خشمگین شده مگر آنکه ازلحاظ مغزی دچارآسیب دیدگی شده باشند وقسمت هایی از مغز میانی آنها آسیب دیده باشد. تحریک نقاطی خاص مغز میانی منجر به آرامش و رام شدن  یا خشم وحمله ورشدن حیوان می شود.محققین از طریق کاشتن الکترود در هیوتالاموس و تحریک قسمت های مخلف آن این مطلب را اثبات نموده اند.

خشم و پرخاشگری در انسان تفاوت اساسی با حیوان دارد.  علت اصلی این تفاوت در متکامل تر بودن مغز انسان و برخورداری از قوه عقل و شعور است که خداوند متعال به انسان ارزانی نموده است. روان شناسان طی مطالعات گسترده بر روی عواطف وهیجانات انسان خصوصا پرخاشگری نظریه های متعددی  ارائه نموده اند.

قبل از وارد شدن به مبحث نظریه ها ابتدا تعریف پرخاشگری را مطرح می کنیم. روان شناسان پرخاشگری را به دو نوع تقسیم نموده اند:   1 پرخاشگری وسیله ای.     2- پرخاشگری خصمانه.  پرخاشگری خصمانه هدف آن آسیب رساندن و صدمه زدن به دیگری است (عملیات گروهای تروریستی داخل و خارج از کشور از این نوع پرخاشگری است). ولی از پرخاشگر وسیله ای به عنوان روشی برای ارضای سایر انگیزه ها استفاده می شود. مثلا شخصی ممکن است از تهدید استفاده کند تا دیگران را به انجام خواسته های خود وا دار نماید(آشوب های خیابانی اصلاح طلبان نیز از این نوع است).

نظریه های پرخاشگری:

1-نظریه های روانکاوی: از طرف داران عمده این نظریه می توان به فروید و لورنز اشاره کرد. آنها معتقد اند که پرخاشگری جزئی از (طبیعت انسان حیوان خو است). به عبارت دیگر آنها معتقد اند که انسان ها در غریزه ی پرخاش گری با حیوانات رده ی پایین شریک اند از این رو گفته می شود که پرخاشکری آدمی یک رفتارویژه نوع است. مفهوم ذهنی این نظریه آن است که چون ما طبیعتا موجودات پرخاشگری هستیم پس زد و خورد ، جنگ و تخریب بخش عمده ای از تاریخ آدمی در روی سیاره زمین بوده است و ادامه خواد داشت  .

2-نظریه ی رفتار گرا ها: طرفداران این نظریه مغز کودک را همچون لوح سفیدی می دانند . که در ابتدا خالی است ولی به تدریج یاد گیری ها و تجربیات وی از طریق دو فرایند شرطی شدن کلاسیک و شرطی شدن وسیله ای  صورت میگیرد.واتسون و اسکینر از طرف داران این نظریه هستند و معتقد اند پرخاشگری همچون سایر رفتار های  انسان آموخته می شود .

3-نظریه ی یاد گیری اجتماعی: در نظریه ی یادگیری اجتماعی نقش تقلید از رفتار دیگران(سرمشق گیری) به عنوان علت پرخاشگری مورد تاکید قرار می گیرد.البرت بندورا از طرفداران این نظریه است . یادگیر خشونت و پرخاتشگری ازطریق تلویزون، سینما،  اینترنت ،بازی های رایانه ای و ... است.تحقیقات بندورا بر روی گروه های دانش آموز  معیید این مطلب است.

4--نظریه ی شناختی رفتاری(علل محیطی و اجتماعی پرخاشگری آدمی): در این نظریه ناکامی را یکی از علل پرخاشگری می دانندتا جایی که فرظیه ای موسوم به ناکامی پرخاشگری را مطرح می نمایند. این نظریه بیان گر این است که ناکامی همیشه به رفتار پرخاشگرانه می انجامد و تمام رفتار های پرخاشگرانه معلول ناکامی هستند.از طرف داران این نظریه می توان به دالر و همکاران اشاره کرد.اما  این فرظیه همیشه صادق نیست  و به آسانی می تونیم استثنا هایی برای این فرظیه پیدا کنیم. به عنوان مثال واکنش مردم به ناکامی می تواند به صورت کناره گیری از موقعیت ، ترک کردن، مصرف الکل و مواد مخدر یا در یک ملاحظه ی مثبت تر به صورت افزایش تلاش برای غلبه بر ناکامی باشد.  این که ناکامی به پرخاشگری بیانجامد یا نه  به نظر میرسد به دو عامل وابسته است 1.شدت ناکامی2. ادراک فرد.

یکی دیگر از علت های اجتماعی مهم پرخاشگری آدمی در این نظریه پیروی  فرد از مافق است.  که دستور می دهند نسبت به دیگران پرخاشگری کنیم.(گشتار غیر نظامیان در جنگ ها توسط نظامیانی که به دستور مافق خود عمل میکنند. به عنوان مثال کشتارمردم مظلوم  لبنان و فلسطین وغزه توسط نظامیان اسرائیل یا کشتار هموطنانمان در جنگ تحمیلی توسط نظامیان صدام از طریق پرتاب موشک به شهرها ، بمباران شهرها با بمب های شیمایی و معمولی یا پرتاب بمب اتم توسط خلبان امریکایی روی ژاپن )

5-نظریه  شناخت گرایان : این نظریه، علت پرخاشگری را مربوط به محرک های محیطی نمی داند، بلکه معتقد است که علت اصلی پردازش های شناختی افراد است که منجر به رفتارپرخاشگرانه می شود. به عنوان مثال وضعیتی را درنظر بگیرید که دریک روزبارانی چندین نفرکنار خیابان منتظر تاکسی ایستاده اند، در آن لحظه ماشین با سرعت زیاد از جلوی آنها رد شود و آب باران را به سر ولباس آنها بپاشد. عکس العمل و شدت ناراحتی همه آنها یکسان نبوده بطوری که ممکن شخصی از بین این افراد درصورت دسترسی به راننده ماشین با او دعوا و کتک کاری نماید . ولی دیگری با چند ناسزا گفتن به دنبال کارخود برود. حتی ممکن است در بین آن جمع کسی هم پیدا شود که اصلا اعتراض جدی هم نمایید. علت تمام این رفتارها کوناکون پردازش ، تعبیر وتفسیر و نتیجه گیری متفاوت باشد که منجر به رفتارهای متفاوت خواهد شد. از طرفداران این نظریه به آلبرت آلیس، دیوید برونز ،اریک برن و  بک  می توان اشاره نمود. به جزء َمواردی که اشاره شد موارد دیگری هست که می تواند باعث پرخاشگری در انسان شود مانند آسیب دیدگی مغز براثر تروما- اعتیاد و مصرف مواد محرک و توهم زاء و...

اگر با نگاه دینی و اسلامی به انسان بنگریم، می توان از پرخاشگری به عنوان نیروی ذاتی و غریزی انسان نام برد. در قرآن کریم چند جا از پرخاشگری و خشم وخونریزی به عنوان نیروی غریزی انسان نام برده شده است.  درسوره بقره آیه 36 درمورد فریب خوردن انسان توسط شیطان آورده است ( پس شیطان آدم و حوا را به لغزش افکند تا ازدرخت خوردند....... پس گفتیم که از بهشت فرود آیید که برخی از شما برخی را دشمنید وشما را در زمین تا روز مرگ قرار و آرامگاه خواهد بود). درسوره  بقره،آیه30 آن موقعی که خداوند تصمیم خود را برای خلقت انسان به ملائکه اعلام نمود، ملائکه گفتند آیا می خواهی کسانی را بگماری که در زمین فساد می کنند وخونها می ریزند و حال آنکه ما خود تورا تسبیح می کنیم . یا در سوره مائده آیه 27 تا 30 داستان کشتن هابیل توسط قابیل آورده شده است(قابیل به برادرش هابیل گفت من تورا البته خواهم گشت. فابیل گفت مرا گناهی نیست که خدا قربانی متقیان را خواهد پذیرفت).

بد نیست بدانیم که درطی 5600 سال تاریخ مدون انسان 14600 جنگ تا سال 1975 وجود دارد. 

 

  

 

                            

 

نظرات() 
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 10:58 ق.ظ

Cheers! Numerous information!

cialis pills in singapore cialis uk rx cialis para comprar cialis generico lilly only now cialis 20 mg cialis dose 30mg buying cialis overnight sialis calis cialis super kamagra
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:46 ب.ظ

Really plenty of good knowledge.
sublingual cialis online cialis great britain cialis generic availability buy cialis online prescription doctor cialis cialis generique 5 mg buying cialis on internet tarif cialis france weblink price cialis cialis daily new zealand
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:57 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis rezeptfrei sterreich cuanto cuesta cialis yaho buy cialis online cialis kaufen bankberweisung tadalafil 10 mg cialis prezzo in linea basso cialis great britain prices for cialis 50mg generic cialis discount cialis
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:59 ق.ظ

Thank you, Quite a lot of info!

buy generic cialis cuanto cuesta cialis yaho buy generic cialis buy cialis online cheapest cialis 5 effetti collaterali cialis baratos compran uk tesco price cialis cialis prezzo in linea basso buy cheap cialis in uk generic cialis in vietnam
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 06:39 ب.ظ

You suggested it adequately!
cialis 30 day sample cialis usa cost cialis pills in singapore cialis dosage generic cialis pill online preis cialis 20mg schweiz generic cialis with dapoxetine only best offers 100mg cialis link for you cialis price we recommend cheapest cialis
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 07:32 ق.ظ

Whoa tons of amazing info!
only best offers cialis use cialis 5 mg effetti collateral trusted tabled cialis softabs recommended site cialis kanada how to purchase cialis on line female cialis no prescription cialis 50 mg soft tab 5 mg cialis coupon printable ou acheter du cialis pas cher cialis for sale
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:34 ب.ظ

Wow lots of terrific info!
enter site 20 mg cialis cost buy brand cialis cheap cialis vs viagra where to buy cialis in ontario cialis 30 day trial coupon side effects of cialis when will generic cialis be available generic cialis pill online tadalafil generic cialis 5 mg
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 07:11 ق.ظ

This is nicely put. !
cialis cost viagra or cialis canadian cialis buying cialis on internet look here cialis cheap canada generico cialis mexico cialis therapie only now cialis 20 mg cost of cialis cvs cialis generika
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 07:06 ب.ظ

Seriously plenty of wonderful tips.
safe dosage for cialis how to buy cialis online usa cialis generico acquistare cialis internet buy online cialis 5mg legalidad de comprar cialis 40 mg cialis what if i take buy cialis online legal cialis online napol cialis efficacit
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 06:40 ق.ظ

Regards, A good amount of forum posts!

cheap cialis prices for cialis 50mg when will generic cialis be available cialis dose 30mg cost of cialis per pill generic cialis 20mg uk cialis 5 mg schweiz tadalafil generic cialis rezeptfrei only best offers 100mg cialis
buy cheap cialis coupon
شنبه 10 آذر 1397 07:25 ب.ظ

With thanks. Numerous content.

order a sample of cialis cialis prezzo di mercato cialis 5mg prix prezzo cialis a buon mercato cialis efficacit cialis 5 mg para diabeticos wow cialis tadalafil 100mg generic cialis 20mg uk generic cialis cialis 20 mg best price
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:18 ق.ظ

Amazing knowledge. Kudos!
cialis dosage cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis online nz low cost cialis 20mg cialis per paypa cialis prezzo di mercato cialis 20mg preis cf prix cialis once a da ou acheter du cialis pas cher legalidad de comprar cialis
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 07:01 ب.ظ

Thank you! Very good information!
prezzo cialis a buon mercato side effects of cialis cialis rezeptfrei sterreich low dose cialis blood pressure viagra or cialis cialis prezzo di mercato buy cialis sample pack cialis 5mg billiger buy original cialis cialis dosage amounts
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 07:14 ق.ظ

You actually explained this exceptionally well.
buy cialis online cheapest cialis generika in deutschland kaufen cialis dosage cialis for sale in europa trusted tabled cialis softabs look here cialis cheap canada cialis pills boards cialis cuantos mg hay comprar cialis 10 espa241a enter site natural cialis
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:01 ب.ظ

Wow loads of fantastic material!
tadalafil 20mg cialis generico in farmacia cialis tablets for sale cialis usa cost cialis tablets cialis tablets australia preis cialis 20mg schweiz cialis price thailand cialis 5 mg effetti collateral tadalafil 10 mg
buy generic cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:20 ق.ظ

Seriously a lot of useful material!
only best offers cialis use buying cialis overnight cialis from canada the best choice cialis woman generic cialis with dapoxetine free generic cialis click here cialis daily uk cialis dosage amounts cialis 100 mg 30 tablet buy generic cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:28 ب.ظ

Reliable content. Appreciate it!
venta de cialis canada pastillas cialis y alcoho generic for cialis cialis lowest price tadalafilo deutschland cialis online cialis official site import cialis we choice cialis pfizer india where to buy cialis in ontario
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:45 ق.ظ

Regards, Good information!
viagra or cialis click now cialis from canada how does cialis work cheap cialis miglior cialis generico 40 mg cialis what if i take cialis purchasing buy cialis online how do cialis pills work tadalafilo
Cialis 20 mg
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:10 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
order cialis from india cialis name brand cheap prescription doctor cialis cialis prezzo al pubblico cialis en 24 hora calis cialis tadalafil recommended site cialis kanada ou trouver cialis sur le net where do you buy cialis
buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 04:58 ق.ظ

You've made your stand quite nicely..
free generic cialis cialis lilly tadalafi generic cialis review uk generic cialis 20mg uk cialis taglich buy cialis sample pack how to purchase cialis on line wow cialis tadalafil 100mg cialis pills price each free cialis
online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 06:50 ق.ظ

Appreciate it, A good amount of postings.

canadian pharmaceuticals canadian pharmaceuticals nafta canadian medications by mail canada drug canada vagra canadian pharmacies that are legit north west pharmacy canada buy viagrow online pharmacies india trust pharmacy canadian
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:22 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
we choice cialis pfizer india click here to buy cialis viagra or cialis tadalafilo cialis generico postepay cialis 5 mg para diabeticos fast cialis online cialis 20 mg cialis tablets for sale safe dosage for cialis
can i buy viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:00 ب.ظ

You mentioned this very well.
canadian viagra viagra online purchase buy a viagra online where can i buy viagra safely online viagra price canadian pharmacy online viagra uk how do i order viagra buy viagra tablets online buy generic viagra online canada
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:27 ق.ظ

Appreciate it, A lot of content.

cialis from canada cialis pas cher paris 5 mg cialis coupon printable recommended site cialis kanada cialis online nederland cialis prezzo in linea basso generico cialis mexico price cialis per pill pastillas cialis y alcoho deutschland cialis online
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:33 ب.ظ

Terrific material, Thanks!
how to buy cialis online usa pastillas cialis y alcoho if a woman takes a mans cialis cilas buying cialis on internet cialis pills price each cialis pills price each cialis billig pastillas cialis y alcoho cialis for sale south africa
viabiovit.com/comprar-viagra-femenina.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:38 ق.ظ

With thanks, Ample info.

buy viagra cheap online buy cheap viagra online uk viagra prescription generic sildenafil where can i get viagra online buy generic viagra with paypal where to buy viagra pills buy viagra walgreens get a prescription online for viagra best place to buy generic viagra
Cialis canada
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:15 ب.ظ

Thanks a lot, Valuable information.
we use it 50 mg cialis dose order a sample of cialis prezzo di cialis in bulgaria buy name brand cialis on line cialis 100mg suppliers cialis with 2 days delivery american pharmacy cialis buy cialis cheap 10 mg the best site cialis tablets the best site cialis tablets
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:20 ب.ظ

You actually mentioned that wonderfully!
buy original cialis buy name brand cialis on line viagra vs cialis vs levitra cialis dose 30mg generic for cialis we choice cialis uk usa cialis online tadalafilo buy name brand cialis on line cialis 20mg prix en pharmacie
Viagra 20 mg best price
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:22 ق.ظ

Amazing tons of great facts.
online viagra prescription buy cheap viagra online usa viagra online without generic sildenafil citrate where to buy herbal viagra where to buy viagra with prescription buy viagra online from canada cheapest viagra with prescription buy cheap viagra uk buy brand viagra online
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 05:39 ب.ظ

Incredible many of superb information.
generic cialis pill online cialis free trial cialis generika in deutschland kaufen best generic drugs cialis generic cialis at walmart cialis rezeptfrei buying cialis overnight get cheap cialis online prescriptions cialis india cialis 100mg cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

لینکستان

نظرسنجی

  نظرتان راجعب وبلاک ارسال کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :