تبلیغات
هادی - دوستان3

هادی

پنجشنبه 19 آذر 1388

دوستان3

نویسنده: کیوان شیریان   

نوشته شده توسط : سروش

 


نوشته شده توسط : سروش

نظرات دیگران [0 نظر]

پسته گله قوچی

شنبه 4 مهر 1388 ساعت 1:57 عصر

دو تا دوست مدت زیادی بود که هما ندیده بودند . یک روز کنار سی وسه پل با هم رسیدند.

اولی سئوال کرد که چرا زاینده خشکیده کف رودخانه این شکلی شده ؟


دومی شروع کرد درباره زیان های قطع کردن آب زاینده رود برای دوستش صحبت کرد. از نابود شدن کشاورزی بالا دست وپائین دست زاینده رود گفت و از بیکاری تعداد زیادی از همشهریان . از ضررهای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی گفت و از نابود شدن اکوسیستم تالاب گاوخونی . از رفتن شادابی وطراوت از شهر و خشگیده شدن درختان بسیاری که به آب زاینده رود زنده بودند.

رفبق دومی که حوصله ش سر رفته بود در جواب اولی گفت.

عیبی نداره درعوض پسته های گله قوجی رفسنجان بازار کشورهای عربی و اروپایی را در انحصار خودش در آورده.

نوشته شده توسط : سروش

نظرات دیگران [0 نظر]

شباهت جریان اصلاحات با حکومت شاه مخلوع

دوشنبه 16 شهریور 1388 ساعت 1:50 صبح

وجوه مشترک اهداف اصلاح طلبان با حکومت شاه مخلوع


نزدیک به یک قرن پیش بواسطه دخالت های کسترده مستقیم و غیر مستقیم قدرت های خارجی در امور داخلی ایران سلسله بی کفایت قاجارمنحل و سلسله سرسپرده پهلوی توسط انگلستان و شرکاء به حکومت رسید. در زمان پهلوی دخالت های کشورهای غربی گسترده گردید . رفته رفته قدرت انگلستان افول و به قدرت آمریکا افزوده گردید. در نتیجه مفوذ آمریکا در دردوره پهلوی درتمام شئونات مردم رسوخ کرد. وادادگی و بی ارادگی دولتمردان آن زمان زمینه این تسلط را بیشتر فراهم کرد به گونه ای که قانون کاپیتالاسیون درمجلس ایران به خواست آمریکا تصویب شد. غربیها خصوصا آمریکا ییها بخاطر عزیمت و اقامت در ایران حق توحش می گرفتند. حاکمان آن زمان معتقد بودند برای پیشرفت و آبادانی کشور باید مو به مو قوانین دیگته شده غرب را اجرا کنند .وهمچنین معتقد بودند هرچه بیشتر در همه شئونات زندگی ازغرب پیروی کنند ایران متمدن تر خواهد شد. دریک کلام رمزپیشرفت کشوررا اطاعت کورکورانه از غرب درهمه زمینه ها می دانستند. دقیقا رویه ای شبیهه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کنونی داشت که در هیچ زمینه ای استقلال رای از خود نداشته و پیرو بی چون و چرای غرب هستند در همه زمینه ها. البته اعتراض ها ومخالفت هایی هم توسط علماء، روحانیون مبارز، روشنفکران و دانشگاهیان ودانشجویان وفرهنگیان وسایر گروهای مردم انجام می گرفت که به شدت سرکوب می شد ولی نقطه عطف مخالفتها در 22بهمن پنجاه وهفت بود که با رهبری امام خمینی به پیروزی رسید. اهم اهداف انقلاب عبارت بودنند از: 1- قطع دخالت های قدرت خارجی در مقدرات کشور2- داشتن آزادی بیان قلم و اندیشه. 3- برپایی حکومت اسلامی 4- خودکفایی علمی ،صنعتی و اقتصادی 5- انتخاب سرنوشت کشور توسط خودمردم یا مردم سالاری دینی.

البته به محض پیروزی توطئه های دشمنان هم شروع گردید از نا امنی های داخلی گرفته تا جنگ هشت ساله ، ولی هیچ کدام منجر به سرنگونی نظام انقلابی نگردید.

دوره هشت ساله جنگ تحمیلی و دوره هشت ساله سازندگی فشارهای سنگینی را به مردم ایران تحمیل کرد . البته شاید فشارهای هشت ساله سازندگی بیشتر از زمان جنگ بود. دلیل آن رویکرد مثبت مسئولین آن زمان به همان روش های غرب در زمینه اقتصاد وفرهنگی و اجتماعی بود. پیروی از الگوهای غربی برای ساختن ویرانی های بعد از جنگ خصوصا نسخه های بانک جهانی زمینه نفوذ مجدد غرب را به دست مسئولان کشور فراهم نمود و آنها را امیدوارشدند برای بدست آوردن موقعیت از دست رفته گذشته بایستی از این فرصتها حداکثر بهربرداری را نمایند.

برهمین اساس دربطن تفکرات مسئولان دوران سازندگی زمزمه هایی مبنی بر اصلاح طلبی وتشکیل احزاب دولتی معتقد به این تفکرمطرح و خیلی سریع جامعه عملی به خود پوشید، احزابی همچون مشارکت و کارگذران سازندگی تاسیس شد. دیری نپاید که جمع کثیری از کسانی که ازابتدا میانه خوبی با انقلاب واسلام وامام خمینی نداشته یا اهدافی خلاف انقلاب اسلامی داشتند ، همچنین لیبراها ودیگرگروهای مخالف حول محوراین احزاب جمع شدند . نقطه عطف این جریان پیروزی در2 خرداد 1376 بود.

اما تعریف اصلاحات و اصلاح طلبان در فرهنگ دهخدا از این قرار است.:

اصلاحات یعنی جوینده و خواهنده اصلاح امورکشور - خواهنده تغییرات اساسی در امورکشور به منظور بهبود اوضاع . جمع اصلاح طلبان یعنی دسته های از سیاستمداران یا احزاب سیاسی می باشند که اصلاحات را بی انقلاب وبصورت تکاملی می خواهند.(اصلاح طلبان دربرابر عناصر انقلاابی هستند که معتقد ند اصلاحات باید از طریق انقلاب صورت گیرد)

همان گونه که ازتعریف مشخص است، تغییرات اساسی در اوضاع کشور به منظوربهبود اوضاع-

با توجه به تعریف بزرگترین اصلاحات درکشوربعد ازپیروزی انقلاب صورت گرفت و امام خمینی از بهترین رهبران اصلاحات قرن اخیربوده است و بعد از آن مقام معظم رهبری دامه دهنده اصلاحات واقعی این دوران بوده اند.اگر انحرافی هم در مسیر انقلاب صورت گرفته که نیازی به اصلاح داشته باشد همین آقایانی که فعلا ادعای اصلاح طلبی دارند (خاندان هاشمی، کروبی ، موسوی ،بهزاد نبوی و کلیه همفکرانشان ) این انحراف را ایجاد نموده و حالا به دنبال اصلاح آن هستند.

ازطرف دیگر با توجه به مبانی فکری سران وبدنه جریان اصلاح طلب که اعتقاد عمیقی به غرب و پیروری بی چون و چرا در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و..دارد، پس تغییرات مد نظر آنها برگشتن اوضاع کشور به دوران قبل ازانقلاب است ، با این تفاوت که دیگرحکومت شاهنشاهی وجود نداشته وبجای آن جمهوری ایرانی حاکم خواهد بود. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که یا این افراد از ابتدا اعتقادی به انقلاب و جمهوری اسلامی نداشته و علت همراهی با انقلاب مصون ماند ومخفی شدن بوده تا زمان مناسب از فرصت پدید آمده استفاد کنند واوضاع را دوباره به حالت اول برگردانند، و یا اینکه ابتداء معتقد بوده ولی بعدا به دلیل پیدا کردن منافع مادی و اقتصادی دچاراستحاله فکری شده و از گذشته خود پشیمان شده اند.

عملکرد گذشته سران اصلاح طلب نیز موید همین دومطلب بوده و از طرفی حمایت های کسترده کشورهای استمعارگرغرب از اصلاحات نیز مهر تائید دیگری بر این مطلب است. نتیجه کلی این بحث این است که جریان اصلاح طلبی با حکومت حاکم قبل از انقلاب ،دراکثر زمینه ها و اهداف مشترک بوده بجز در نوع حکومت که قبلاا اشاره گردید.

مشترکات جریان اصلاحات با حکومت شاه عبارتند از:

1- بی اعتقادی هردو جریان به مبنای اساسی وحکومتی اسلام


2- عدم اعتقاد واقعی به استقلال کشور بدون دخالت قدرت های بزرگ خارجی


3- پیروری بی چون وچرا، از قونین و مقرارت غرب به عنوان یگانه راه رسیدن به رشد و تعالی کشور.

4- تلاش برای استیلای فرهنگی غرب در ایران و همرنگی کامل با انها


5- اطاعت محض از غرب خصوصا آمریکا بمنظوردرامان ماندن از تهدیهای منطقه ای وجهانی


6- مقدم داشتن منافع ملی آمریکا و غرب بر منافع ملی ایران


7- تلاش وافر درجهت زدودن فرهنگ و ارزشهای اسلامی واشتیاق فراوان به تسلط فرهنگ غرب بر کشور


8- مبارزه گسترده وهمه جانبه با کلیه شخصیت ها و جریان های مخالف وغرب ستیز


9- مرتجع – واپس گرا- اقتدارگرا و دیگتاتور خواندن مخالفان غرب و مدافعان راستین کشور


10- فتخارکردن به پیروی و فرمانبرداری کردن از غرب و تشخص پیدا کردن به آن


11- تلاش کسترده درجهت بی اعتقاد نمودن نسل جوان نسبت به ارزشهای اسلامی ،ایرانی وآلوده کردن جوانان به شهوات و لذت طلبی به منظورکاستن از تهدید دشمنان ایران درمواقع خطر


با توجه همسوئی اهداف جریان اصلاحات وموج سبز، و حکومت شاه مخلوع درقبل از انقلاب آیا تفاوت چندانی بین رضا شاه، محمدرضا شاه، هویدا ، رزم آرا و ... با محمدرضا خاتمی، محمد خاتمی ، موسوی ، حجاریان، بهزادنبوی ، کروبی و... وجود دارد.

نوشته شده توسط : سروش

نظرات دیگران [1 نظر]

دیگران هم زحمت کشیده اند

سهشنبه 27 مرداد 1388 ساعت 12:5 صبح


درخت پر ثمر انقلاب اسلامی در شرایطی سی سالگی خود را می گذراند که گرد و غبارها و جریانات مسموم غربی در نقطه ای مشترک به هم پیوسته و تلاقی کرده و شبه طوفانی را به وجود آورده اند که برای مدتی کوتاه فضای سرسبز و باصفای میهن اسلامی را تیره و تار نموده اند. همچنین این شبه طوفان ها باعث لرزش مختصر درخت نوپای انقلاب و جداشدن و ریختن برگ های ضعیف و نیمه زرد و خشک گردیده است. بدیهی است این ریزش لطمه ای به طراوت و سرسبزی درخت انقلاب نخواهد زد. زیرا ریشه ی این درخت در نه در 30 سال بلکه در 50 سال پیش است و قدمت آن به سابقه مبارزاتی امام بر می گردد.

برای به ثمر رسیدن این انقلاب عظیم اقشار مختلف مردم ایران زمین متحمل سختی ها، زندان ها، شکنجه ها و تبعیدها شدند و عده ای هم جان عزیز خود را بر سر آن نهادند. در ادامه این تلاش ها اقشار مختلفی از مردم برای تداوم این انقلاب خون دل ها، رنج ها و سختی هایی را متحمل شدند که نه تنها از تلاش سابقون انقلاب کمتر نبوده بلکه بلکه شاید بیشتر هم بوده است. از این دست تلاش ها می توان به جان فشانی رزمندگان اسلام در کردستان وجبهه های جنوب و آشوب های داخلی ، همچنین به رنجها وسختیهای طاقت فرسای آزادگان در دوران اسارت اشاره کرد.

یا نیم نگاهی به خانواده های معظم شهدا انقلاب اندخت. خانوادهایی که گاهی تمامی دارائی وسرمایه خود که یک ،دو یا چند فرزند خود را در راه حفاظت از انقلاب تقدیم نموده اند. همچنین می توان به جانبازانی اشاره کرد که چه در حین یا در بعد از پیروزی با جراحاتی که از دشمنان داخلی و خارجی انقلاب برداشته اند،‌صبورانه مقاومت کرده اند.

سوال: آیا زحماتی که قبل از انقلاب برای پیروزی آن کشیده شده بیشتر بوده یا زحمات بعد از پیروزی که مردم برای حفظ آن متحمل شده اند. آیا عده ای می توانند به این عنوان قبل از انقلاب زحمات زیادی کشیده اند و همراه امام و انقلاب بوده اند- که در قبال آن هم بعد از پیروزی منفعت های بسیار زیادی برده اند- زحمات ادامه دهندگان را نادیده انگارند. آیا این افراد حق دارند به خاطر به حاشیه رانده شدن شان از دایره قدرت و ثروت کل نظام و انقلاب را هدف قرار دهند و با آبرو و حیثیت آن بازی نمایند؟

این در حالی است که بقیه افرادی که چه قبل و چه بعد از پیروزی زحمات بیشتری را متحمل شده اند علاوه بر نداشتن هیچگونه توقع بهره مندی از قدرت و ثروت نداشته اند و عمر خود را بدون چشم داشت وقف انقلاب نموده اند.

آیا می شود صرفا به خاطر به خطر افتادن منافع حزبی و گروهی و خانوادگی تمام زحماتی که برای انقلاب کشیده شده را بر باد داد؟ چرا آدرس اشتباهی می دهند؟ قطع شدن منافع (قدرت و ثروت) که در این سال ها موروثی شده بود چه ربطی به کرامت انسان ها دارد؟ چرا حقوق شهروندی و کرامت انسان و جمهوریت و مسائلی از این قبیل را مطرح می کنند؟ دلیل واضح است: چون با سنگرگیری پشت این شعارهاست که می توان عده ای را فریب داد و به خیابان ها کشانید و به نظام فشار آورد تا موقعیت از دست رفته گذشته را احیا نمود. هنوز زمان زیادی از سیطره ی آقازاده ها بر مقدرات کشور نگذشته است. همان کسانی که حتی به اندازه ی یک دوره ی خدمت سربازی هم دین خود را به این کشور و انقلاب ادا ننموده اند ولی خود را صاحب اختیار این کشور و ملت می دانسته و ایران و ثروت های آن را به عنوان ارث پدری خود می دانند. چه اتفاقی افتاده که دست اندازان به بیت المال اکنون به فکر حقوق شهروندی و کرامت انسانی و آزادی خواهی هستند؟ آیا فراموش کرده اند که بیشترین فشارهای اقتصادی و اجتماعی را در دوران سازندگی و اصلاحات بر مردم تحمیل کردند؟ آیا فراموش کردند که به خاطر تصاحب زمین های کارخانه های نساجی چه بلایی بر سر این صنعت آوردند؟ آیا فراموش کرده اند که کارخانه ها را یکی پس از دیگری ورشکسته نمودند و حقوق کارگران، این قشر ضعیف جامعه را ماه ها پرداخت نکردند و زمانی که کارگران اعتراض می کردند آنها را به شدت سرکوب نموده و علاوه بر ضرب و شتم آن ها را روانه زندان نموده و آن گاه با خیالی آسوده به تصاحب و چپاول املاک و دارایی های کارخانجات پرداختند.

اخراج کردن کارگرهاو پرداخت نکردن حقوق چندین ماهه آن ها و بحرانی کردن وضع اقتصادی خانواده و ها بعضا و دستگیری آن ها مخالف با کرامت انسانی نبود؟ تجاوز به حقوق شهروندی نبود؟ از این نوع مسائل می توان به تصاحب زمین برای دانشگاه آزاد نیز اشاره کرد.

چنین نتیجه می گیریم که این گونه شعارها و ژست ها فقط برای رسیدن به موقعیت ممتاز گذشته است. از طرف دیگر با توجه به مطالب ارائه شده معلوم گردید که دیگران هم زحمات زیادی برای پیروزی و حفظ انقلاب کشیده اند. بدیهی است که انتظار عموم مردم این است که با سران و رهبران این اغتشاشات همانند افراد رده پایین آن ها برخورد شود و آن ها نیز دستگیر محاکمه و مجازات گردند. این انتظار کسانی است که بدون توقع برای انقلاب زحمت کشیده اند.


نوشته شده توسط : سروش

نظرات دیگران [2 نظر]

فرزندان ایران

جمعه 23 مرداد 1388 ساعت 3:50 عصر

دوستان عزیز سلام
هزاران سال قبل هنگامی که آریائئ ها سرزمین پنهاور و حاصل خیز ایران را برای سکونت برگزیدند بعد ازآن مادها وپارتها سالها هریک بر بخشی از ایران حکومت کردند، تا زمانی که کورش کبیر این دوقوم بزرگ را متحد نمود و اولین حکومت یک پارچه را تشکیل داد. سلسله هخامنشیان، سلسله اشکانیان وسلسله ساسانیان قبل از اسلام به این امرمهم اهتمام ورزیدند. از آن زمان تاکنون شیرمرادن وشیرزنان دلاورایرانی فراوانی، جان شیرین خود را برسر نگهبانی و پاسداری از این آب وخاک عزیزنهادند. همچنین ادیبان وسخنوران ، اندیشمندان، دانشمندان وصنعت گران فراوانی برای سربلندی این آب وخاک شبانه روزتلاش نموده اند واز لذت زندگی آرام و راحت خود گذشته اند. برای شاهد مدعای خود به نمونه های بسیارکوچکی اشاره می کنم که عبارتند از: کورش، داریوش، زرتشت، سورنا، بوزرجمهر، و اسطورهای بزرگ همچون کاوه آهنگر، رستم زال، آرش کما گیر،سیاوش که قبل از ورود اسلام به این سرزمین بوده اند و مشاهیربزرگ بعد از اسلام همچون رودکی، فردوسی، ابن سینا، زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، مولوی، حافظ، سعدی، خواجه عبدا..انصاری، باباطاهر، عمرخیام نیشابوری، دهخدا و سرداران بزرگ ایرانی همچون یعقوب لیث صفاری، ابومسلم خراسانی، شیخ حسن جوری ونهضت سربداران، آل بویه ، علویون طبرستان، بعضی از فرمانروایان اولیه سلسله صفویه، افشاریه و زندیه، امیرکبیر، میرزای شیرازی ، ایت ا..بهبهانی، ستارخان، باقرخان، سردارجنگل میرزا کوچک جنگلی، رئیس علی دلواری، آیت ا..نائینی ، ایت ا..مدرس ، دکترشریعتی ، مصدق، آیت ا...کاشانی، چمران، ایت ا.. روح ا..خمینی و سرداران بزرگ معاصرخودمان ازقبیل شهیدان صیادشیرازی ، کشوری، فکوری، شیرودی، کاوه ،همت، خرازی، زین الدین، بروجردی، کاظمی، لشکری. البته دراین دورانها حاکمان بی لیاقت و کم مایه ای بوده اند که زمینه نفوذ وتسلط دشمنان وحشی این کشور وملت را فراهم نموده اند. دشمنان دون صفتی همچون اسکندر مقدونی، چنگیز خان مغول، اشرف ومحمود افغان، ودر دوران جدید هم زمینه دخالت مستقیم وغیر مستقیم قدرت های غربی همچون روسیه تزاری، انگلستان مکاروحیله گر، آمریکای جنایتکار و استعمارگر. دراین میان سلسله های قاجاریه و پهلوی بیش ازپیش زمینه نفوذ و دخالت بیگانگان را دراین کشورفراهم نمودند. به گونه ای که اکثر شاهان این دوسلسله دست نشانده مستقیم قدرتها خارجی بودند وبه جای دفاع از منافع این ملت وکشورحافظ منافع قدرتهای بیگانه بودند. دراین دوران ایرانیان که احساس ذلت وحقارت زیادی می نمودند نهضت های استقلال طلبانه زیادی را پایه گذاری نمودند. البته تمامی این نهضت ها به بوسیله دولتهای مزدورودست نشانده سرکوب شدند وتعداد کثیری از مردم شریف ودلاور این کشور جان عزیز خود را دراین راه فدا نمودند. آخرین حلقه از این نهضت های آزادی خواهانه واستقلال طلبانه نهضت عظیم و مردمی ملت ایران بود که توسط ابرمرد دوران معاصرحضرت امام خمینی شروع وهدایت گردید تا اینکه علی رغم خسارات فراوان جانی، مالی، حیثیتی، این نهضت درتاریخ 22 بهمن ماه 1357 به پیروزی رسید. ازهمان روزهای اول پیروزی تلاش های فروانی توسط دشمنان این مرز و بوم و کشور باستانی ایران شروع گردید. دشمنان استعمارگر همچون آمریکا و انگلیس که سابقه طولانی و چند صد ساله دراستمعار این کشور و سایرکشورهای خاورمیانه دارند، وکشورهای اروپایی که منافعی داشتند. حتی درداخل گروهای چپ وگروهای التقاطی که زمانی مدعی آزادی خواهی ومبارزه با استکبار بودند دست دردست اربابان خودبه مبارزه آشکار و پنهان با این مردم پرداختند و در راه مستمعره کردن مجدد ایران وملت عزیز آن چه تلاش هایی که ننمودند. دشمن خارجی از بیرون و دشمنان داخلی هم دردرون کشور فشارها وخسارتهای زیادی به این ملت قهرمان آوردند. ولی بحمداله تاکنون ناموفق بوده اند، وانشاءا..بعد ازاین هم ناموفق خواهند بود. چون فرزندان کاوه آهنگر،رستم، سیاوش، یعقوب لیث، شیخ حسن جوری، سردارجنگل ، رئیس علی دلواری، روح ا..خمینی، همرزمان شهیدان دفاع مقدس زنده وهوشیارهستند. حلقه آخر سلسله توطئه های دشمنان ایران عزیز و سربلند که سربلندی ایران را مخالف اهداف شیطانی خود می داند نهضت پوشالی و به تعبیر رهبری انقلاب کاریکاتوری از نهضت اصیل مردم ایران شروع کرده تحت ((عنوان نهضت سبز)) . این نهضت توسط سرویس های جاسوسی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، وبعضی از کشورهای اروپائی طراحی شده ودرخارج ازکشورهدایت کامل می شود. دربین رهبران وهدایت گران داخلی این نهضت کذائی چند دسته وجود دارند.
1-
بعضی از آنها ازعوامل بلاواسطه وعامل سرویس های جاسوسی بیگانه بوده که برای انجام ماموریت خود دوره های آموزشی را درخارج ازکشور گذارنده و از لحاظ مالی و اطلاعاتی تامین می شوند.
2-
دسته دوم گروهی هستند که تشنه قدرت وثروت هستند وزمانی داخل حلقه قدرت بوده ولی دیگر اقبال از آنها رویگردان شده ومردم به آنها عنایتی ندارند. این دسته برای برگشتن به قدرت وبهره برداری ازمواهب قدرت با این جریان همراه شده اند. این دسته دارای سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب بوده وحتی بعدا ازپیروزی هم تلاش هایی نموده اند. ولی در عوض از مواهب زیادی هم بهرمند بوده اند. سوال دوستانه ای که باید از این دسته نمود این است که، دلیل همراهی دشمنان دیروز شما که حتی برای نابودی شما و اهدافتان برنامه داشتند وامروزهمراهیتان می کنند چیست؟ انوشیروان سخنی دارد مبنی بر اینکه دشمنِ دشمن من دوست من است. علت دوستی دشمنان دیروزیتان با شما این است که شما دشمن اهداف دیروز خود شده اید نه اینکه آنها دوست شما شده باشند. البته دوستی آنها با شما تا زمان نابودی دشمن مشترکتان است، و بعد از آن یقین بدانید که دوستان امروزی همان دشمنان گذشته خواهند بود وشما را نیز نابود خواهندکرد.
3-
دسته دیگر ازرهبران این نهضت سبزینه افرادی هستندکه منافع خودشان را در بندگی و نوکری بیگانگان می بیند ومزدوری برای دشمنان ایران برایشان افتخار است. تاریخ ایران مملو است از خیانت افراد نان به نرخ روزخور و منفعت طلب. همچنین ممکن است بین این گروه کسانی باشند که از انقلاب شکوه مند ملت ایران ضربه خورده باشد.
تفاوت های این نهضت پوشالی با نهضت عظیم ملت ایران:
الف – روح وباطن نهضت شکوه مند ملت ایران استکبارستیزی و ضد بیگانه بود و خواستار قطع دخالت دشمنان ملت و کشورایران درمقدرات خودبود. اما نهضت سبز روح وباطن او استکبارگرائی و دوستی با بیگانگان و دشمنان ملت و خواستار دخالت و تسلط آنها برمقدرات این ملت، و درنهایت به بندگی کشاندن ومستعمره ودست نشانده بودن است.
ب – یکی ازاهداف مهم نهضت ملت ایران، استقلال طلبی درزمینه های مدیریتی، اقتصادی، علمی، سیاسی، صنعتی، کشاورزی، دفاعی و ... بوده است. خواسته رهبران انقلاب وامام راحل ومردم عزیز ایران قرارگرفتن درقله های بلند عزت وافتخار، مجد و سربلندی نام و آواز ایران وایرانی بوده است.
ولی برعکس نهضت سبز هدفی جزء فروختن استقلال امرورزی کشور به بهائی اندک به دشمنان ملت وکشور ایران ندارد. بعنوان شاهد مدعا درطرح نقشه راه که چند سال قبل دروزارت خارجه آمریکا برای خاورمیانه تهیه شد، کشورهای بزرگ خاورمیانه بایستی به کشورهای کوچک تقسیم وتجریه شوند (همانند کشورهای کوچک آمریکای جنوبی). ادراه وکنترل وزیرسلطه داشتن کشور کوچک بمراتب آسان ترازکشورهای بزرگ وقدرتمند است. ایران عزیز ما هم به 4 کشورکوچکتر تقسیم می شود. نقشه این تقسیمات را مدتی در سایت های مربوطه به نمایش گذاشته بودند.
ج- رهبران نهضت عظیم ملت ایران، مردانی شریف، شجاع، صادق، خودساخته، متعقد به اهداف الهی ، ازجان گذشته والهی بودند که در راس آنها ایت ا..خمینی قرارگرفته بود. امام فردی روحانی که دارای ایمانی قلبی، حکیمی فرزانه، فقیهی جامع الشرایط، سیاستمداری شجاع، رهبری ساده زیست و صادق بود که برای رسیدن به هدف ازجان،مال، آبرو، فرزند ودیگر تعلقات دنیوی خود گذشته بود. یگانه نقطه اتصال اوبه ذات مقدس حضرت حق و پیروی از ائمه عطهار(ص) بود.
اما رهبران این نهضت سبزچه؟ اینان افرادی هستند که دارای روحیه تجملگرائی، اشرافیگری، دنیاطلبی، قدرت طلب، دروغگو و صادق نبودن، سیاست زدگی، وابسته به قدرتهای خارجی، عافیت طلب، عدم ایمان قلبی به هدف و تغیر موضوع دادن بستگی به شرایط، دورنگاه داشتن خود و خانوداه وهمراهان از خطرو...
د- در نهضت شکوهمند ملت ایران حضور توده های عظیم مردم از هر قشر وطبقه (فرهنگی،بازاری،دانشگاهی،کسبه، کشاورزان، کارگران، روحانیون، دانجشویان، دانش آموزان و...) کاملا مشهود بود که همگی به شعارهای انقلاب ونهضت وفاداربودند.
اما درنهضت قلابی اقشارمرفه و بی درد، لیبرال های وابسته، چپی ها، منافقین مزدورصدام ، سلطنت طلبها؛ توده ای ها، گروهای فیمینسم، همجنس گراها اشرار و گروهای قوم گرا و قاچاقچی همچون گروه ریگی و... حضوردارند. این طیف های مختلف ازهم اکنون ایمان به هدف مشترک نداشته وعده ای از آنها خواستار بکارگیری پرچم شیروخورشید رژیم گذشته بجای پرچم سبزهستند. البته قشرهایی ازمردم شریف هم حضور داشتند که به محض اطلاع از اهداف واقعی از این نهضت جدا گردیدند. زیرا به هیچ وجه خواهان ضعف وزبونی ملت وکشورایران نبوده و نیستند.
ه- یکی ازدیگرویژگی های نهضت ملت ایران آزادی و برقراری حکومت اسلامی براساس تئوری ولایت فقیه امام خمینی بود.
ولی یکی از اهداف مهم نهضت سبز ایجاد جمهوری بدون اسلام وسکولار وحذف دین از حکومت است. البته این امر بخاطر القائات غربیان است که ادعا دارند دین از سیاست وحکومت جدا است. ولی یادمان نرفته که اکثر سرزمین هایی که انگلستان تحت سلطه خود در آورد، ابتدا مبلغین وکشیشان را گسیل داشته و زمینه استعمار را فراهم می کرد. وهم اکنون آمریکا و اروپا از یکی از مذهبی ترین حکومت های جهان که همان اسرائیل است حمایت همه جانبه می کنند. اساس پیدایش اسرائیل براساس تئوریهای مذهبی خاخانهای آنهاست.
اکنون بعد از گذشت سی سال از نهضت بزرگ ملت ایران نگاهی گذرا، به ایران قبل از انقلاب و ایران بعد ازانقلاب می اندازیم .قبل ازانقلاب ایران از نظر سیاسی، مدیریتی ، نظامی ، اقتصادی ، صنعتی ، علمی کاملا وابسته بود و تحت کنترل و نفوذ آمریکا و اروپا بود. تنها صنعت ما داشتن ذوب آهن، تولید پیکان و چند پالایشگاه و پتروشیمی بود. کشاورزی هم وضع مناسبی نداشت. تعداد دانشگاه ها بسیار محدود و اکثرا تا مقطع کارشناسی فعال بودند .مدیریت کشور هم تحت نفوذ کامل غرب بود، اما امروز از لحاظ سیاسی ایران کاملا مستقل ، و در تصمیم گیری های جهانی دارای استقلال رای کامل است و از اصل عزت ،حکمت ومصلحت برای ملت ایران و حمایت از منافع ملی پیروی می کند.ملت ایران سمبل استکبار ستیزی و حق طلبی برای سایرملتها است. در زمینه ی صنعتی ، بزرگ ترین صنایع خودروسازی خاور میانه درایران واقع است.ازنظر صنعت فولاد در رتبه جهانی قرارداریم ،خود کفایی در صنعت نفت و کشتی سازی، برق و نیروگاه ها و صنعت نانو تکنولوژی ، تولید هواپیمای بدون سرنشین و سرنشین دار، صنعت هوا فضا و ساختن ماهواره ی امـید وهمچنین داشتن صنعت هسته ای، این ها کوشه ای از پیشرفت های عظیم ملت ایران است.
در زمینه ی علمی گسترش دانشگاه ها ، تولید علم در زمینه های نانو تکنولوژی ، پزشکی ، دارو سازی وخود کفایی در علم هسته ای ، پیشرفت عظیم در زمینه ی سلول های بنیادی ، دارو های نو ترکیب ازاین جمله هستند.
در زمینه ی دفاعی تولید انواع سلاح های انفرادی و اجتماعی و انواع موشک ها وساخت ناو کشتی جنگی و زیر دریایی و....خلاصه در همه زمینه ها پیشرفت های زیادی داشته ایم. خلاصه روزی نبوده که خبری از ایران در جهان شنیده نشده باشد و پیشرفت های عظیم علمی، صنعتی ، و دفاعی اقتصادی وفرهنگی این ملت به دنیا مخابره نشده باشد. این پیشرفت های عظیم در دورانی بوده که بیشترین تحریم ها ، دشمنی ها و فشار ها روی ملت ایران بوده است.دشمنان قسم خورده ملت ایران از این پیشرفت ها نگران بوده وسعی در مهار و برگشت ایران ، به گذشته را دارند.علت هم واضح است از الگوشدن ایران برای سایرکشورهای منطقه بیمناک اند. جریان (نهضت سبز) سازی هم به همین خاطر است. اگر نگاهی اجمالی به کشور های همسایه و کشورهایی که سر تعظیم در مقابل استکبار فرود آورده اند،بیفکنیم خواهیم دید که هیچ حرفی در زمینه های جهانی برای گفتن نداشته و صرفا مصرف کنندگان علم ، صنعت وفرهنگ غرب بوده و مصرف کنندگان بی چون و چرای کالای مصرفی غربی هستند.بنابراین ملت عزیز ایران این دستاورد های عظیم را به راحتی به دست نیاورده که به راحتی از دست دهد. یقینا قدرشناس این همه نعمت بوده وبرای حفظ وبقای آن تا سرحد جان تلاش خواهد کرد.

نظرات() 
best supplement insurance plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:57 ب.ظ
وقتی که من در اصل نظر دادم، بر روی گزینه "اطلاع از من وقتی نظر جدیدی اضافه شده است" را کلیک کرده و در حال حاضر هر بار یک
نظر اضافه شده است من سه ایمیل با همان نظر دریافت کنم.
آیا راهی وجود دارد که بتوانید مردم را از این سرویس حذف کنید؟
قدردانی آن
anonymous std testing
جمعه 2 تیر 1396 06:46 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا نه کار خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی درون پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای while.
من این کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را سادگی به
کمک پر کسانی که معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام
من می قطعا تا پایان در گم.
Lloyd
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:09 ق.ظ
Spot on with this write-up, I actually believe this amazing site needs far more attention. I'll probably be returning to see more, thanks for the advice!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

لینکستان

نظرسنجی

  نظرتان راجعب وبلاک ارسال کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :