تبلیغات
هادی - دوستان

هادی

پنجشنبه 19 آذر 1388

دوستان

نویسنده: کیوان شیریان   

نوشته شده توسط : سروش

نظرات دیگران [0 نظر]

دروغگو گیست؟

سهشنبه 20 مرداد 1388 ساعت 12:40 صبح


دروغگو گیست ؟
درزمان که ما زندگی می کنیم چه بخواهیم وچه نخواهیم درمعرض تبلیغات فراوانی قرارمی گیریم ،این تبلیغات از رسانه های گروهی فراوانی مانند رادیو،تلوزیون،رزنامه،شبکه های ماهواره ای ،اینترنت ( سایت ها خبری وبلاکها) ،موبایل و... ما را احاطه کرده است.گاهی شدت تبیلغات به حدی است که قدرت تفکررا از مخاطب سلب می کنند و همان مطلبی را می خواهد به ما القاء می کنند. اصلا تمام این وسایل ارتباط جمعی به همین منظورطراحی شده اند. اگرنگاهی به تعریف تبلیغات داشته باشیم متوجه این موضوع خواهیم شد. درفرهنگ وبستر تبلیغات را چنین تعریف می کند. ((ارائه منظم وهدفمند اخبارواطلاعات به منظور تاثیرگذاری روی ذهن مخاطب)). بنابراین تمام رسانه های خبری جهان تلاش دارند تا از طریق تبلیغات گوناگگون،اعم ازتبلیغات بازرگانی،اجتماعی،سیاسی ،فرهنگی ،هنری و... ذهن وفکر مخاطبان خود را تحت کنترل درآورده و آنها را در راستای اهدف خود هدایت نمایند. تقریبا بیشتر مردم ومخاطبین تحت تاثیر این گونه تبلیغات قرارمی گیرند. به همی خاطر است که روزانه هزینه های هنگفتی درسراسرجهان صرف تبلیغات می شود،والبته صدها برابر هزینه های صرف شده ،سود برداشت می کنند. به همین دلیل است که امروزه جنگ های رسانه ای شدت و قوت بیشتری گرفته است تا جنگ های نظامی. درجهان کنونی بوسیله جنگ های رسانه ای حتی می توان حکومت ها را سرنگون وقدرتها جدید مورد دلخواه را برسرکار آورد. هنر تبلیغات وجنگ روانی در این است که قدرت تفکر،تدبروتعمقل درمسائل را ازافراد می گیرد وآنها را ناخواسته مجبور به پذیرش بی چون وچرا مسائل مطرح شده می نماید.
به عنوان نمونه درهمین انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران این مساله کاملا مشهود بود.جناح به اصطلاح اطلاح طلب ودرحقیقت افساد طلب از مدتها قبل از انتخابات سعی نمود به مخاطبین خود چنین القاء کند که رقیب صداقت نداشته و اصلا صلاحیت برگرگذاری انتخابات سالم را ندارد وبه همین منظوربایستی ناظرین بی طرف بین الملی برانتخابات حضورداشته باشند،واگر چنین نشود حتما تقلب خواهد شد. القاء تقلب ازطریق ساست ها ، روزنامه ها ی وابسته اصلاح طلب،شبکه های ماهواری پشتیبان،سخنرانان وحتی از تریبون های عمومی بارها وبارها تکرار گردید. این رسانه های جمعی آنقدرمخاطبان خود را بمباران تبلیغاتی کردند که دیگر جای هیچ گونه شبهه ای نگذاشتند. کاربجایی رسید که موسوی لیدرو نامزد اصلی ومطرح این جریان یکی دو شب قبل ازانتخابات بصورت کاملا بی شرمانه مسئولین نظام وشخص رئیس جمهور را به دروغگویی متهم نمود. درچنین شرایطی عده ای ازمردمی که 4 سال دوره ریاست جمهوری را دیده و شاهد تلاش های فراوان وشبانه روزی رئیس جمهور ودولت بودندو تلاشهای مجدانه آنها را درجهت کسترش عدالت وقطع نمودن دست مفت خوران و آقازاده ها و ازما بهتران از بیت المال دیده بودند .سفرهای استانی وآثارارزشمند آن را دیده بودند ، کم شدن فاصله طبقاتی را مشاهد نموده بودند،وکم رنگ شده اشرفی گرائی وتجمل گرائی را دیده بودند ،تحت تاثیر تبلیغات مسوم ودروغین مدعیان دفاع از مردم قرار گرفتند . البته چنین شرایطی هم قبلا هم تکرار شده است. مثلا صدراسلام معاویه ازهمه امکانات آن زمانه استفاده کرد وعلی (ع) را به عنوان فردی که نماز هم نمی خواند معرفی کرد و لعن بر علی را باب کرد. شنیدن این واقعه برای ما غیرباوربود وبا خود می گفتیم مگر مردم آن زمان شاهد فداکاری علی (ع) درکنار پیامبرنبوده اند ،مگرتوصیفات علی وجانشینی آن حضرت را از زبان پیامبر نشیده اند . پس چرا موردفریب معاویه وعمروعاص قرارگرفتند. علت را باید در جنگ تبلیغاتی وجنگ روانی معاویه وعمر عاص جستجو کرد.
حالابعد ازگذشت دوجلسه از دادگاه اغتشاش گران رابطه های پنهانی سران اغتشاش با دشمنان قسم خورده ملت ایران مشخص شده است. اربابان این جریان به اصلاح اصلاح طلبان هم به حمایت مالی ،فنی ومهندسی، فکری ورهبری اینها اذعان دارند. اما سران روسیاه این جریان هم چنان سعی در تکرار اعادی توخالی خود دارد وخود را مانند رهبران آزدایبخش نهضت های جهانی می داند. اکنون این سئوال مطرح است که ،آیا رهبران اصلاح طب دروغگو هستند که با دشمنان مستکبرملت ایران مانند آمریکا ،اگلیس پیراستعمار،فرانسه ونژاد پرستان اروپا، برضد ملت هم قسم شده اند. یا کسانی که برای سربلندی ملت ایران بارها وبارها در جبهه های گوناگون (ازجبهه های جنگ وشهادت گرفته تا جبهه های فرهنگی واعتقادی واقصادی ) ازجان و آبروی خود مایه گذاشته وهمواره آماده جان فشانی می باشند. باید از آقای موسوی پرسید دروغگو گیست؟ شماکه درستاد انتخابیتان ازهمه گونه عناصر منافق،سلطنت طلب،سکولار،مارکسیست،لیبرال وحتی اتباع بیگانه انگلیس وآمریکا و رابطینشان حضور داشتند، وبا وجودیکه هم خود وهم دوستانتان می دانستید که تقلبی نشده باز مردم را به خیابان ها کشاندید وآن همه خسارت جانی و مالی و روحی برای این مردم فراهم کردید؟ شما دروغگو هستید نه جناح مقابل شما و رغیبتان که تمامی ستادهای انتخابیش را مردم با ایمان وانقلابی و استکبارستیز اداره می کردند.

نوشته شده توسط : سروش

نظرات دیگران [0 نظر]

آیا ما حق داریم؟

جمعه 16 مرداد 1388 ساعت 1:35 عصر

آیا ما حق داریم
دوستان سلام . میلاد حضرت مهدی (عج) بر همه شما مبارک .
در این ایام حاجت مندان و ارادت مندان خاندان عصمت وطهارت ، برای اجابت حاجات خود وهمچنین عرض ارادت به معصومین نذورات زیادی می کنند. شکل ادای نذورات متفاوت است. بعضی چشنهای را درمکانهای خاصی برپا کرده وطی آن پذیرایی می کنند . بعضی نذورات خود رابه بنیادهای خیریه ومذهبی می دهند وبعضی به کمیته امداد،بهزیستی و بعضی دیگران این نذورات را درغالب کمک به نیازمندان ،بیماران و... می پردازند. بعضی هم خود مبادرت به توضیح شیرینی وشربیت بین مردم می کنند. البته همه این روشها پسندیده و خوب است. اما بعضی مواقع این روش آخر مشکلاتی را برای مردم فراهم می آورد. بعنوان مثال مغازه داری محترمی را تصورکنید که شب یا شام عید نذر خود راجلوی مغازه اش می خواهد توزیع کند واین توزیع را به سطح خیابان می کشاند . با آمدن سینه هی شربت وشیرینی به داخل خیابان کم ترافیک ایجاد می شود ورفته رفته طول اتومبیل های متوقف زیاد می شود ، تاجایی که بعد از گذشت مدتی ترافیک سنگینی پدید می آید . حالا شما تصورکنید دربین این درماندگان ممکن است بیماری باشد که باید سریع به بیمارستان برسد،پزشکی باشد که باید خود را سریع به بیمارستان برساند، مسافری باشد که باید به موقع به ترمینال یا فردوگاه برسد، ماشین های امداد آتش نشانی یا آمبولانس باشد که باید به موقع انجام وظیفه کند. یا تیم های حوادث شرکت ،آب ،برق ، گاز،ویا دیگری باشد که عدم حضوربه موقع باعث خسارت جانی و مالی شود . از این های گذشته وقت مردمی که در ترافیک تلف می گردد، بنزینی که مصرف می شود، آلودگی هوا وآلودگی صوتی که پدید می آید ، تصادفات ومشاجرات احتمالی به بین رانندگان بوجود می آید . ومهمتر از همه اینکه بعد از اتمام جشن باقیماندهای ظروف یک بارمصرف وپوسته ها کیک وشیرینی ، منظره ای بسیار اسف باردرخیابان ها بوجود می آورد وتا ساعت ها رفتگران عزیز بایستی تلاش کنند تا وضع به حالت عادی برگردد. خلاصه همه وهمه این مسائلی که پدید می آید آیا مورد رضایت معصومین است. آیا آنها راضی به این همه آزار واذیت به مردم هستند . آیا اگر آنها حضورداشتند راضی می شدند به خاطر آنها این همه مردم وبندگان خدا مورد آزارواذیت قراربگیرند.به نظر شما آیا ما حق داریم به خاطر ادای نذورات خود حقوق سایر شهروندان و بندگان خدا را نادیده بگیریم .شی اتخاذ کنند که ضمن برگذاری شکوه مند ایاد،جشن ها وحتی مراسم سوگواری ، مزاحمتی برای سایر بندگان خدا وهمشریان خود ایجاد ننمایند مسلما اجر بیشتری خواهند داشت .

نوشته شده توسط : سروش

نظرات دیگران [0 نظر]

تبریک

جمعه 16 مرداد 1388 ساعت 1:8 عصر

مهدی زهرا بیاید سوی یاران غم مخور فصل سرد مسلمین گردد بهاران غم مخور


کودک مظلوم افغان ‍، عراق، قدس لبنان یمن دوره ی مظلومیت آید به پایان غم مخور


ای زن مستاصل مسلم به چنگ اشغیاء منجی عدل و عدالت خواهد آمد غم مخورنوشته شده توسط : سروش

نظرات دیگران [0 نظر]

حق آب و گل

پنجشنبه 15 مرداد 1388 ساعت 12:42 عصر

حق آب وگل
دوستان سلام .درروزگاران قدیم شهری بود شهری بود بسیارباصافا و سرسبز. اکثریت مردم این شهر بزرگ به کشاورزی ودامدام پروری مشعول بودند. البته عده ای از مردم شهر هم به صنعت و بازرگانی اشتغال داشتند. علت این آبادانی و سرسبزی هم رودخانه ای بود که کوه های بلند غرب این شهر بزرگ به آن جاری بود. این رودخانه همچون ماری پر پیچ مسافت های زیادی را طی می کرد تا خودشا به دشت های این شهر برسونه و آنها را سیراب پرمحصول کنه. این وضعیت همیطور ادامه داشت تا اینکه بعضی از حاکمان روزگار این شهر با صفا را به پایتختی و مرکز حکومت خود انتخاب کردنند ، واگر از انصاف دور نشیم درآبادانی بییشتر آن شهر کوشیدن و آثارتاریخی زیاد فعلی هم بجا مانده از آن دوران و آن حاکمان است . مانند پل خواجو- سی وسه پل-پل شهرستان_پل مارنان_ میدان نقش جهان و.... این رودخانه همچون رگ حیاطی که خون را به سایر اندامها بدن می رسنونه عمل کرده است. درواقع می توان گفت که رگ حیاطی شهر اصفهان رودخانه زنده رود بوده است . اما متاسفانه در سالهای گذشته حاکمان زمان ما نظر دیگری نسبت به این رودخانه پیدا کردند و برای آباد کردن دشت های کویر از آب اون استفاده کردند. حالا بعد از گذشت نزدیک به دودهه که آب این رودخانه بوسیله خط لوله 300 یا400 کیلومتری به آن دور دورا می رود، دشت ها و جلگها و بیشه زارها و زمین های کشاورزی این شهر بزرگ خشگیده ، دامداری این شهر هم دچاراشگال شده است. سرزمینی که روزی علاوه برتامین کندم ،برنج، وسیفی جات خود شهرو استان به دیگر شهرها واستانها هم صادرات محصولات کشاورزی داشت ،حالا کم کم داره تبدیل می شه به دشت کویر، هزاران نیروی کار این شهر که کشاورزی ،باغداری؛ دامداری وغیره مشعول بودند حالا بیکار شدند. آن قدیما می گفتند که اگه آبی در ده یا شهری وجود داره اول مردم اون شهر حق آب و گل دارند ،بعد جاهای دیگه . اما حالا مثله اینکه دیگه این ضرب المثل قدیمی شده و کاربردی نداره . این هم از الطاف حاکمان دوره سازندگی و دوره اصلات است دیگهنوشته شده توسط : سروش

نظرات دیگران [1 نظر]

آیا شما هم می خواهید خواننده شوید؟

شنبه 10 مرداد 1388 ساعت 11:43 عصر

تاریخ بشر همواره حاوی نکات عبرت آموزی بوده که اگر با دید عبرت به آن نگاه شودمی توان از آن درس های زیادی آموخت و از تکرار تجربیات زیان آور جلوگیری کرد.
مقارن با جنگ جهانی اول و افول ابر قدرتهای سنتی و قدیمی مانند انگلستان ابر قدرتهای جدیدی شکل گرفت و جهان را به دو بلوک شرق و غرب تقسیم نمودند بلوک غرب به رهیری آمریکا و بلوک شرق به رهبری شوروی سابق این رسالت را به عهده گرفتند . گرچه هیچ وقت در گیری نظامی بین این ابر قدرت شکل نگرفت ولی جنگ سرد به اوج خود رسید به گونه ای که اروپا را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کردند. و دایوار معروف برلین نماد اصلی این جنگ سرد بود. هچند به قول شهید مطهری این دو ابرقدرت مانند دولبه یک قیچی بودند که برای غارت منابع کشورها ،استعمار و استثمار مردم آنها دارای یک هدف مشترک بودند، ولی روشهای آنها متفاوت بوده است. غرب باشعارهای دمکراسی ، سوسیال دمکرات ، جمهوری خواهی و حقوق بشر به دنبال تحقق اهداف خود بوده و است و شرق هم با شعارهای سوسیالسیم و کمونیسم و حقوق خلق ها عمل می کرد.
در اویل دهه 1950 مردی دربلوک شرق ظهور کرد که گر چه در سیستم شرقی رشد کرد و تا رهبری این بلوک پیش رفت ، ولی دارای افکار وعقاید غربی بود و خواسته یا ناخواسته بزرگترین خدمت را به بلوک غرب کرد و موجبات فروپاشی بلوک شرق را فراهم نمود. در واقع وی علارغم اعتقاد ظاهری به ایدئولوژی لنین ، استالین ،خورشچوف و... تمام زحمات چندین وچند ساله آنها رابر باد داد.
میخائیل گورباچف در یکی از روستاهای روسیه دیده به جهان گشود،وی در سال 1953 در مسکو در رشته ی حقوق فارق التحصیل شد .1951 عضو حذب کمونیست شد.و 1966 مدرک کشاورزی دریافت نمود.
در سال 1970 دبیر اول کشاورزی اتحاد جماهیر شد.
در سال 1974 نماینده شورای عالی و رئیس کمیسیون ایستاده ی جوانان گردید. درسال 1979 به دفتر سیاسی حزب کمونیست پیوست و مورد حمایت آندروپوف رهبر موقت شوروی قرار گرفت و همین امر موجب ارتقا وی گردید . دوستان با نفوذی همچون کریگوری رومانوف نیکولای زیرکوف و ایلگور لیگاچف زمینه این ارتقا را فراهم نمودند.
در سال 1975 سفری به آلمان غربی 1983 سفری به کانادا در1984 دیداری از انگلستان داشت و طی سفرها با مقامات ارشد اروپا همچون هلموت کهل رهبر اسبق آلمان مارگارا تاچر نخست وزیر اسبق انگلستان دو نالد ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا دیدار داشت .
در سال 1985 به ریاست حزب کمونیست شوروی برگزیده گردید مهم ترین اقدام وی ارائه ی اصلاحات در سه زمینه {گلاسنوست = به معنی بازبودن –پروستریکا بمعنی دوباره سازی و اسکورین به معنی شتاب و توسعه اقتصادی بود.اولین اصلاحات وی اصلاحات الکلی مبنی بر منع تبلیغ مصرف الکل در رسانه ها و اماکن عمومی و....بود که حدود 100 میلیارد خسارت اقتصادی به شوروی وارد نمود.
براساس سیاست گلاسنوست(بازبودن) ؛ فضای باز سیاسی ایجاد شد وهزاران زندان سیاسی از زندانهای شوروی آزاد گردید. درسال 1987 گورباچف دموکراتیزاسیون (انتخابات چندین کاندیدای ) را اجرا نمود.و نهایتا درسال 1990 در انتخابات رئیس جمهوری شوروی به عنوان رئیس جمهور انتخاب گرددید.
در این زمان وی دوستان با نفوذ و قدرت مندی همچون تاچر ریگان کهل در غرب داشت در سال1987 معاهده ی منع سلاح های هسته ا را با غرب امضا نمود و در سال 1988 تبعیت نکردن از دکترین برژنف مبنی بر آزاد نبودن متحدین شوروی و ملل شرق در تصمیم گیری در مسائل خارجی را رسما اعلام نمود همین امر زمینه را برای فروپاشی شوروی و بروز انقلاب های مخمملی فراهم نمود این تصمیم به قدری برای غرب خوشایند بود که وی را به همین خاطر در سال 1990 به عنوان برنده ی جایزه ی صاح نبل معرفی نمودند و او این جایزه را دریا فت کرد.
اصلاحات گورباچف باعث کاهش قدرت حزب کمونیست شد. فضای باز سیاسی هم زمینه ی جنبش های ناسیونالیستی و قومی حتی ضد روسی را فراهم نمود و نهایتا منجر به فرو پاشی گردید.گورباچف از یک سو خواستار وحدت حذب کمونیست شوروی بود واز سوی دیگر حذب را با اصلاحات خود به سوی سوسیال دموکراسی غربی هدایت می کرد.همچنین او از یک طرف از لنین تمجید می کرد و از طرف دیگر سیستم اجتماعی سوئد را می ستود این دوگانگی و تضاد در افکار چیزی نبود که یک شبه پدید آمده باشد بلکه نتیجه ی نزدیک شدن تدریجی به غرب و تزلزل در ایدوئولوژی کمونیستی او بود که از دهه های 1970 به بعد شروع شده و نزدیک به 20 طول کشیده بود .
گورباچف بعد از فروپاشی شوروی در سال 1992 بنیاد گورباچف را تاسیس نمود.در سال 1993 صلیب سبز بین الملل را که یکی از سه حامی مالی منشور زمین است را تاسیس نمود. در سال 1996 مجددا کاندیدای ریاست جمهوری روسیه گردید که بیش از یک درصد آرا را کسب نکرد. وی در سال 1997 با درج آگهی قصد تاسیس یک فروشگاه زنجیره ای غذایی پیتزا هات را به منظور کسب درامد برای آرشیو پروستریکا را نمود . در سال 2001 میلادی حزب سوسیال دمکرات روسیه را تاسیس نمود و در سال 2004 به دلیل اختلافات داخلی استعفا داد.
درسال 2004 به عنوان نماینده ی روسیه در تشییع جنازه ی ریگان شرکت کرد در سال2005 به خاطر تلاش در متحد نمودن آلمان جایز ه ی یونیت آلفا و همچنین دکترای افتخاری از دانشگاه موتستر را دریافت کرد و نهایتا در سال 2009 به عنوان یک خواننده ایفا نقش نمود و بیاد همسرش آواز خواند
اکنون بعد از دو دهه از فروپاشی شوروی سابق اکثر کشورهای استقلال یافته جرو متهدین غرب وآمریکا شده ودرجهت اجرای سیاست های آنها حرکت می کنند. تاکنون چند جنگ بین آنها در گرفته و هم اکنون هم وضعیت ملتهبی بین بعضی از آنها وجود دارد. در نهایت این کشورها به پیشرفت چشمگیری در زمینه اقتصادی ، اجتماعی، کشاورزی،صنعتی ، نظامی بعد از جدا شدن از شوروی دست نیافته اند ، وحتی در دریف کشورهای رده دوم کشورهای اروپایی هم ارتقاء نیافته اند. در واقع برنده اصلی اصلاحات گورباچف غرب خصوصا آمریکا بود که دامنه نفوذ خود را از دریاچه بالکان به عمق آسیا و روسیه کسترش داد. مسلما ملتها اتحاد جماهیر شوروی بازنده اصلی این فروپاشی بودند.
در اینجا خوب است رهبران اصلاحات ایران و رهبران نهضت سبز از این رویداد های ، عبرت بگیرند وناخواسته ویا تعمدا در جهت اهداف آمریکا قرار نگریند ،مگر اینکه واقعا بخواهند خواننده شونند. در پایان ذکر این نکته به آقایان ضروی است که آلترناتیو اصلی غرب برا ی نظام اسلامی ،منافقین و سکولارها هستند و فقط از شما جهت براندازی استفاده می کنند. تاریخ مصرف شما برای غرب تا زمان براندازی نظام اسلام است و بعد از آن مطمئن باشید که به شما اجازه نفس کشیدن هم نمی دهند ، چه رسد به این که خوانند شوید.

نظرات() 
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 10:54 ق.ظ

Lovely info, With thanks.
miglior cialis generico cialis 20 mg effectiveness cialis herbs are there generic cialis cialis professional from usa buy cheap cialis in uk wow look it cialis mexico we like it safe cheap cialis cialis baratos compran uk bulk cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:42 ب.ظ

You revealed that adequately!
effetti del cialis achat cialis en europe prezzo di cialis in bulgaria cialis bula order a sample of cialis click now cialis from canada cialis super acti recommended site cialis kanada cialis pills in singapore when can i take another cialis
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:52 ب.ظ

You reported it perfectly.
cialis super acti generic cialis soft gels estudios de cialis genricos free generic cialis cialis pas cher paris canadian discount cialis enter site very cheap cialis cialis for sale cialis 10mg prix pharmaci cialis 5mg prix
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:56 ق.ظ

You revealed that really well!
cost of cialis cvs prices on cialis 10 mg we like it safe cheap cialis acheter cialis kamagra opinioni cialis generico tadalafilo click now cialis from canada we choice cialis pfizer india cialis online purchase once a day cialis
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:37 ب.ظ

You expressed that very well.
cialis prices in england tadalafil i recommend cialis generico cialis 100 mg 30 tablet cialis rezeptfrei sterreich cialis price thailand warnings for cialis brand cialis nl wow cialis 20 enter site natural cialis
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 07:29 ق.ظ

Cheers, Valuable information.
only best offers 100mg cialis sialis bulk cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis rezeptfrei tadalafilo deutschland cialis online how much does a cialis cost cialis kamagra levitra how do cialis pills work
buy cialis no rx
دوشنبه 12 آذر 1397 07:32 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
precios de cialis generico interactions for cialis cialis prezzo di mercato achat cialis en itali when can i take another cialis tadalafil 5mg non 5 mg cialis generici price cialis best recommended site cialis kanada non 5 mg cialis generici
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:09 ق.ظ

With thanks, Numerous info!

cialis professional yohimbe cialis prezzo di mercato cialis online napol how do cialis pills work generic cialis soft gels il cialis quanto costa tadalafil 20mg cialis pas cher paris opinioni cialis generico buy cialis uk no prescription
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:03 ب.ظ

Thanks a lot. Plenty of facts!

order cialis from india cialis price thailand prezzo di cialis in bulgaria brand cialis generic achat cialis en suisse tarif cialis france cialis cost cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg enter site natural cialis
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 06:38 ق.ظ

You explained it superbly.
enter site natural cialis look here cialis cheap canada cialis side effects cialis online nederland only now cialis 20 mg click here take cialis cost of cialis cvs generico cialis mexico where to buy cialis in ontario cialis canada on line
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 07:23 ب.ظ

Regards. I appreciate it.
how to buy cialis online usa deutschland cialis online cialis reviews sialis cialis e hiv costo in farmacia cialis cialis diario compra cialis 5mg prix prezzo di cialis in bulgaria discount cialis
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:16 ق.ظ

Helpful data. Appreciate it!
cialis 20 mg effectiveness cialis coupon pastillas cialis y alcoho canadian discount cialis cialis pills cialis generic cialis cost we choice free trial of cialis tarif cialis france we recommend cheapest cialis
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:59 ب.ظ

You actually revealed it exceptionally well.
tesco price cialis cialis online calis cialis generico in farmacia the best site cialis tablets il cialis quanto costa cialis prezzo di mercato rezeptfrei cialis apotheke what is cialis cialis super acti
buy cialis online best price
جمعه 9 آذر 1397 07:11 ق.ظ

Nicely put, Regards!
tesco price cialis cialis generique opinioni cialis generico cialis tablets generic cialis levitra cialis para que sirve look here cialis order on line cialis prices in england cialis prezzo di mercato are there generic cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:59 ب.ظ

Amazing knowledge. Appreciate it!
safe site to buy cialis online i recommend cialis generico cialis official site click here take cialis cialis generic availability cialis for bph cialis patent expiration non 5 mg cialis generici cialis 5mg prix prescription doctor cialis
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:17 ق.ظ

You actually explained that terrifically!
cialis lilly tadalafi cialis 10 doctissimo canadian cialis cialis usa cost buy cialis online cheapest cialis tablets australia cialis savings card canadian cialis interactions for cialis cialis coupon
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:25 ب.ظ

Regards. I enjoy it.
achat cialis en europe cialis canadian drugs price cialis wal mart pharmacy prix de cialis cialis prices in england only now cialis 20 mg cialis daily new zealand prix de cialis cialis cost buy original cialis
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:43 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis reviews cialis ahumada we like it cialis price what is cialis precios cialis peru cialis online holland import cialis venta cialis en espaa click here take cialis cialis pills in singapore
Cialis 20 mg
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:59 ق.ظ

You made your position extremely nicely..
tadalafilo cialis 5 mg funziona cialis in sconto cialis from canada cialis vs viagra buy cialis uk no prescription what is cialis cialis et insomni cialis with 2 days delivery cialis purchasing
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 04:48 ق.ظ

Fine data. Cheers.
generic cialis in vietnam bulk cialis generic cialis with dapoxetine cialis 20 mg cost how to purchase cialis on line cialis cuantos mg hay comprar cialis navarr cialis uk purchase once a day cialis rx cialis para comprar
viagravipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:18 ب.ظ

You actually said this superbly.
buy brand cialis cheap cialis e hiv buy cialis sample pack viagra or cialis recommended site cialis kanada cialis generique 5 mg cialis canada on line cialis 05 only now cialis for sale in us cialis prezzo di mercato
buycialisonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:56 ب.ظ

You actually mentioned that wonderfully!
generic viagra buy online where buy viagra buy generic sildenafil pharmacy viagra prices pharmacies online pharmacy sildenafil how do i get viagra online online order viagra how to get a viagra prescription buy generic sildenafil
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:24 ق.ظ

Helpful write ups. Kudos.
click here cialis daily uk acheter cialis meilleur pri cialis generique 5 mg where cheapest cialis cialis 20 mg best price dose size of cialis online prescriptions cialis price cialis per pill price cialis wal mart pharmacy cialis prices in england
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:30 ب.ظ

Cheers. Numerous information!

look here cialis order on line estudios de cialis genricos tadalafil tablets tadalafil 20mg weblink price cialis cialis prezzo di mercato buy cialis cheap 10 mg low cost cialis 20mg viagra vs cialis click here cialis daily uk
Generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:36 ق.ظ

Kudos, A good amount of information.

viagra for cheap prices order viagra without rx online sildenafil tablets online viagra how to get a prescription silagra get viagra prescription online silagra generic viagra online uk buy viagra uk pharmacy were to buy viagra
cialis professional sale
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:13 ب.ظ

Effectively expressed truly! .
cialis dose 30mg the best choice cialis woman cialis 20 mg effectiveness best generic drugs cialis walgreens price for cialis prix cialis once a da tadalafil generic cialis at the pharmacy canada discount drugs cialis cialis canada
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:43 ق.ظ

Seriously a good deal of fantastic knowledge.
cialis rezeptfrei cialis online buy name brand cialis on line rezeptfrei cialis apotheke best generic drugs cialis generic cialis price cialis best cialis 5 mg para diabeticos cialis lowest price deutschland cialis online
Buy viagra online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:10 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
viagra rx online i want to buy viagra online sildenafil sildenafil low price viagra buy cheap viagra generic online viagra viagra buy viagra sildenafil citrate viagra online with prescription buy viagra no prescription online viagra order online uk
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 04:29 ب.ظ

Regards, I like it.
estudios de cialis genricos generic cialis with dapoxetine cialis italia gratis what is cialis cialis dosage cialis 05 cialis 20mg cialis daily how much does a cialis cost cialis in sconto
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 09:12 ب.ظ

Cheers. Helpful stuff!
we like it cialis price dose size of cialis cost of cialis per pill cialis usa cost cilas buy cialis online cheapest we choice cialis uk cialis 10mg prix pharmaci generic cialis tadalafil trusted tabled cialis softabs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

لینکستان

نظرسنجی

  نظرتان راجعب وبلاک ارسال کنید

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :